<< Schedule for Thu 27 Nov 2014 - Wed 3 Dec 2014 >>


Date:
print view


Thu 27 Nov 2014
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
6:00 pm - 7:00 pm Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
8:00 pm - 9:30 pm Bikram Hot Yoga Class Matt Bryant

Fri 28 Nov 2014
Class
Instructor
6:45 am - 8:15 am Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
4:15 pm - 5:15 pm Youth Yoga Classes Sam Goddard
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard

Sat 29 Nov 2014
Class
Instructor
8:30 am - 9:30 am Hot Bikram (60 min) Class Carolyn Jikiemi-Roberts
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Carolyn Jikiemi-Roberts
5:00 pm - 6:30 pm Bikram Hot Yoga Class Emma Appleby

Sun 30 Nov 2014
Class
Instructor
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Chika Nakajima
5:00 pm - 6:30 pm Bikram Hot Yoga Class Chika Nakajima

Mon 1 Dec 2014
Class
Instructor
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Hot Yoga Class Carolyn Jikiemi-Roberts
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Hot Yoga Class Matt Bryant

Tue 2 Dec 2014
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Carolyn Jikiemi-Roberts
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
8:00 pm - 9:00 pm Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr

Wed 3 Dec 2014
Class
Instructor
6:45 am - 8:15 am Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Lisa Fry
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Lisa Fry
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
7:15 pm - 8:15 pm Pregnancy Yoga Sam Goddard
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Hot Yoga Class Matt Bryant